MichalKors

53 teksty – auto­rem jest Michal­Kors.

Ludzie zaz­droszczą na­wet wier­nej żony. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 maja 2016, 21:14

Ci, którzy naj­bar­dziej po­ma­gają in­nym wstydzą się sa­mi pro­sić o pomoc. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 lipca 2015, 16:41

Ta­kie cza­sy, że nie ma­my czasu. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 października 2014, 16:50

Ty­le szczęść mi­ja się ze sobą w po­wo­du wad ludzkich 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 lipca 2014, 19:51

Bo­je się tyl­ko przyszłości, bo w niej odejdą ludzie, których mogę potrzebować. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 czerwca 2014, 22:34

Z pro­win­cji na sa­lony cza­sem trze­ba przejść przez sypialnie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 listopada 2013, 21:21

Ser­ca nie oszu­kasz, na­wet dro­gi­mi prezentami. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 września 2013, 22:47

Nie opo­wiadaj mi o kimś, opo­wiedz coś o so­bie ! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 lipca 2013, 21:14

Nie je­den już ta­lent uto­pił się w procentach. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 czerwca 2013, 19:23

Im mniej­sza fi­liżan­ka, tym droższy lokal. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 czerwca 2012, 22:39
MichalKors

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

MichalKors

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność

13 lutego 2017, 02:51Trutqa sko­men­to­wał tek­st Nie je­den już ta­lent [...]

11 maja 2016, 21:34Cris sko­men­to­wał tek­st Ludzie zaz­droszczą na­wet wier­nej [...]

11 maja 2016, 21:22MichalKors sko­men­to­wał tek­st Ludzie zaz­droszczą na­wet wier­nej [...]

11 maja 2016, 21:20MichalKors sko­men­to­wał tek­st Ludzie zaz­droszczą na­wet wier­nej [...]

11 maja 2016, 21:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Ludzie zaz­droszczą na­wet wier­nej [...]

11 maja 2016, 21:17Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie zaz­droszczą na­wet wier­nej [...]

23 grudnia 2015, 13:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Od miłości do niena­wiści [...]

23 lipca 2015, 21:56Bechemot666 sko­men­to­wał tek­st Ci, którzy naj­bar­dziej po­ma­gają [...]

23 lipca 2015, 21:07CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Ci, którzy naj­bar­dziej po­ma­gają [...]

23 lipca 2015, 18:14Irracja1 sko­men­to­wał tek­st Ci, którzy naj­bar­dziej po­ma­gają [...]